top of page
orange megafon small.jpg

POSITIONERING

Positioneringsstrategi kallas arbetet med ett att få ett varumärke att ta plats i personers medvetande, associerat med önskade attribut. Det är viktigt att kunna uppfattas som bäst eller ledande ur någon aspekt, och då måste man se till så att just det kommuniceras. Det är känt sedan länge att det varumärke som marknaden först relaterar till inom en kategori, oftast är det varumärke som både har flest marknadsandelar och tjänar mest pengar.

 

I ett läge där man inte kan ändra på sina produkt eller tjänst, så kan man ofta ta hjälp av kommunikationen för att få den att stå ut från konkurrenterna.

 

Olika typer av produkter och tjänster har olika behov av djup när det gäller positionering. I grunden utgår vi ifrån en enkel och välkänd positioneringsstrategi, eller kalla det checklista om du vill:

 

Segmentering – för vilka är jag bäst?

Differentiering – på vilket sätt är jag bäst?

Positionering – hur får jag mitt segment att komma ihåg vad jag är bäst på?

 

Leveransen av ett sådant arbete blir alltid minst vad vi kallar en ”Kärnstory”, eller i brist på svenska för  ”Positioning statement”. En kort text som väldigt ofta skulle kunna tjäna som landningstext på en websida för det man erbjuder.

positionering.png
POSITION
DESIGN

DESIGN

Grafisk design, eller formgivning. Vi erbjuder allt från enskilda logotyper och startkit för nyföretagare till utvecklade grafiska profiler för större företag.

 

Ett startkit till en lägre kostnad för nyföretagare kan se ut så här:

  • Logotyp

  • Grafisk profil

  • Grundläggande webbdesign, skiss på ladningsvy + 1-3 undersidor

  • Mailsignatur, visitkort och dokumentmallar

  • Sociala media grund – exempel Fb, Instagram och LinkedIN.

  • Grafisk manual. En enkel profilmanual med regler och tips hur man applicerar den grafiska profilen, logga etc.

 

Vi tar fram ett kostnadsförslag till dig beroende på vad du behöver av detta.

Vi hjälper dig även med att sätta upp enklare hemsida om vill, då tillkommer dock ofta lite copy arbete.

 

Se vår portfolio för exempel på vad vi gjort för våra kunder.

design.png
KONCEPT

KONCEPT

De flesta köpbeslut vi gör är emotionella, även om vi försöker motivera dem med praktiska argument. Därför är marknadskommunikationens största roll att slå an emotionella strängar hos mottagaren – oavsett hur köpprocessen ser ut.

Kreativ kommunikation lönar sig även på kort sikt för att de brukar ge högre ”attention” – men framför allt på lång sikt, eftersom det hjälper våra konsumenter att komma ihåg varumärket genom associationer till något som har framkallat känslor.

 

Konceptet är en ”ledstång” som alla kommunikationsenheter ska hålla sig i, då de alltid skall syfta till driva till den önskade positioneringen. Det brukar underlätta markant för att få mycket gjort, då många av de mjuka besluten redan är tagna. Många aktiviteter = mer affärer.

Ett effektivt koncept kräver en bra kreativ brief. Den gör vi bäst tillsammans med hjälp av våra smarta dialogverktyg.

Det övergripande konceptet blir resultatet av ett kreativt strategisk idéarbete, och tas sedan ner och exemplifieras konkret på enheter, från sälj- till imagenivå.

koncept.png
KAMPANJ

KAMPANJ

Ibland behöver man göra en avgränsad aktivitet med ett specifikt syfte – inom ramen för ett pågående koncept eller helt utan.

 

Det kan vara allt från en mindre eller väl avgränsad aktivitet till större heltäckande, men tidsstyrd kampanj. Gemensamt är ofta att det inte tids- eller resursmässigt är rätt att lägga en massa tid på djupare analys och insikter.

tack vare vår erfarenhet av många olika typer av reklam- och säljkampanjer kan vi snabbt se "vart skon klämmer", och ta fram en resultatorienterad plan. Vår kunskap om media gör även att vi vet i vilka sammanhang och former enheterna måste fungera.

 

Efter en kort brief sätter vi ihop ett dedikerat paketförslag med fast pris. Vi har sällan begränsningar i omfång eller typ av kampanj. Vi har ingen ”egen agenda” – utöver att göra bästa möjliga förslag som ska vara en fungerande lösning för er – då kommer ni sannolikt tillbaka. (Vi har kunder som jobbat med oss sedan 2006.)

Vi jobbar mycket digitalt då det finns många bra möjligheter, men en mix är oftast bäst. Detta är dock inget vi bestämmer förrän vi hört från er vad som skall lösas.

Genom Likehouse mediebyrå som vär en del av, har vi nära tillgång till medie- och researchtjänster, och kan paketera in detta i samma paket som en komplett helhet med kampanjproduktion, medier och extern uppföljning – om så önskas. Inga paket är för små – eller för stora.

kampanj.png
PRODUKTION

PRODUKTION

När ni redan har en färdig idé eller enheter som behöver uppdateras eller göras om till andra kanaler. Vi tillhandahåller alla typer produktion och produktionsledning. All offline och Sociala medier gör vi inhouse, medan film och foto görs med någon av många samarbetspartners, i eller utanför Thinc Collective som vi samarbetar med. 

 

Offert med fast pris, tidplan och en tydlig leverabelista är det vanligaste sättet att svara på en förfrågan. Arbeten under 3 timmar fakturerar vi per timme med ett timpris mellan 900 -1150 SEK beroende på vad som efterfrågas.

 

produktion.png
bottom of page